Svátky dřeva v Žamberku

Partneři

2001

I. ročník Svátků dřeva

8. září – 9. září 2001

SD 2001 1

I. ročník Svátků dřeva se konal v rámci Dnů evropského dědictví a byl zasvěcen umění řezbářů, sochařů a betlémářů. Prezentovali jsme vzácné barokní dřevěné polychromované plastiky ze sbírek žamberského muzea a další umělecké předměty, vytvořené z tohoto materiálu různými technikami. Zároveň bylo cílem akce doložit široké spektrum předmětů každodenní potřeby, jejichž neodmyslitelnou součástí je dřevo. Ve venkovním areálu muzea mohli návštěvníci zhlédnout ukázky žamberských hasičů.

Fotografie z I. ročníku Svátků dřeva

SD 2001 a SD 2001 b SD 2001 c
Copyright © 2008 - 2013, Městské muzeum Žamberk.