Svátky dřeva v Žamberku

Partneři

2003

III. ročník Svátků dřeva

14. června – 15. června 2003

SD 2003 1

III. ročník nahlédl do historie loutkářství v Čechách. Děti i dospělí mohli obdivovat postavy loutkových divadel a byli svědky jejich zrodu. Proběhla prezentace rodinných i spolkových divadel, návštěvníci si mohli vyzkoušet vodit loutku. Své umění předváděli loutkář Jaroslav Koloděj, řezbář Bedřich Šilar i Štefan Hrudka. Marionety představil návštěvníkům také Martin Petr ze Žamberka a výtvarnice Jarmila Haldová. Do soutěže „Žamberská loutka“ bylo přihlášeno na 120 prací.

Fotografie ze III. ročníku Svátků dřeva

SD 2003 a SD 2003 b SD 2003 c
Copyright © 2008 - 2013, Městské muzeum Žamberk.